اخبار

آيين بزرگداشت استاد حسين لرزاده
آيين بزرگداشت استاد حسين لرزاده با حضور رئيس فرهنگستان هنر و كارشناسان معماري در سالن ايران فرهنگستان هنر برگزار شد.

متن کامل >>


مقبره حسين لرزاده و انتظار مهرباني مسئولان
بناي ارزشمند معماري مقبره خانوادگي حسين لرزاده، در يك قدمي ويراني است.

متن کامل >>